Integració del Treballador com un Soci

Il·lustrar el procés d’integració d’un nou treballador com a soci aportant solucions i tècniques de comportament.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Propiciar la integració i implicació soci-empresarial del nou ingrés en la cooperativa.
 • Proporcionar un acolliment encoratjador i motivado al nou ingrés i afavorir l’assumpció per part del nou ingrés dels principis i valors de la cooperativa.
 • Sensibilitzar i reforçar la identitat cooperativa implantant els principis bàsics cooperatius de l’Experiència Cooperativa.
 • Conèixer la Cooperativa com a element de transformació social i les claus de la Cooperativa.
 • Reflexionar sobre l’evolució del sentit cooperatiu i fixar elements de sentit cooperatiu futurs.
Categoría:

Descripción

DURACIÓN

40 horas

PROGRAMA DEL CURSO

1. El cooperativisme i l’experiència cooperativa

 1. Concepte, orígens i evolució
  1. Règim jurídic estatal
  2. Règim jurídic català
  3. Concepte i característiques
  4. Orígens i evolució del sentit cooperatiu
 2. Claus i principis cooperatius
  1. Valors
  2. Principis cooperatius
 3. Les cooperatives en el context de l’estratègia Europa 2020
  1. Introducció
  2. Objectius principals
  3. Prioritats de l’estratègia
  4. Fites fixat en l’estratègia Europa 2020
  5. Què hi poden fer les institucions i els organismes de la Unió Europea?

2. Projecte de transformació social

 1. Tipologia de cooperatives
  1. Criteris de classificació
  2. Cooperatives agràries
  3. Cooperatives marítimes, fluvials o lacustres
  4. Cooperatives d’assegurances
  5. Cooperatives de consumidors i usuaris
  6. Cooperatives de crèdit
  7. Cooperatives d’ensenyament
  8. Cooperatives d’habitatges
  9. Cooperatives sanitàries
  10. Cooperatives de serveis
  11. Cooperatives de treball associat
  12. Cooperatives integrals
  13. Cooperatives de foment empresarial
 2. Impacte socioeconòmic
  1. Introducció
  2. Beneficis
  3. Ressò en la societat
  4. Exemples de cooperatives d’iniciativa social
  5. Recull de dades sobre aspectes sòcio-econòmics de les cooperatives catalanes

3. Estructura organitzativa d’una cooperativa

 1. Òrgans i funcions
  1. Òrgans socials
  2. L’Assemblea general: funcions i tipus
  3. L’Assemblea general: funcionament
  4. El Consell Rector
  5. La direcció o gerència
  6. La Intervenció de Comptes
  7. El Comitè de Recursos
 2. Drets i obligacions dels socis
  1. Drets dels socis
  2. Obligacions dels socis
 3. Règim econòmic
  1. Introducció
  2. El capital social
  3. La determinació dels resultats
  4. El fons de reserva obligatori
  5. El fons d’educació i promoció cooperatives

4. Recursos humans

 1. Pla d’acolliment de nous membres
  1. Regulació
  2. Activitat econòmica basada en les persones
  3. Principi d’adhesió voluntària i oberta
  4. L’accés a la condició de sòcies de les cooperatives
 2. Anàlisi de llocs de treball
  1. Activitats clau de l’anàlisi
  2. Anàlisi de l’entorn
 3. La selecció en una cooperativa
  1. Introducció
  2. Etapes que formen part d’un procés de selecció
  3. L’entrevista de selecció
  4. Tipologia de proves en el procés de selecció

5. Habilitats directives per a la cooperació

 1. Lideratge cooperatiu
 2. Conflicte i negociació
  1. Conflicte: concepte i característiques
  2. Elements del conflicte
  3. Evolució del conflicte
  4. El model de cooperació en la negociació del conflicte
 3. Treball en equip
  1. Diferència entre els grups de treball i els equips de treball
  2. Requisits del treball en equip
  3. Beneficis del treball en equip
 4. Comunicació interpersonal
  1. Definició
  2. Elements de la comunicació
  3. Etapes d’un procés de comunicació
  4. Barreres en els processos de comunicació
  5. Tècniques de comunicació efectiva
  6. Escolta activa y escolta empàtica
  7. Aspectes no verbals de la comunicació interpersonal

6. La integració del nou empleat en la unitat econòmica: la socialització. incorporació a la cooperativa

 1. La integració del nou empleat en la unitat econòmica: la socialització. Incorporació a la cooperativa
  1. Contingut que s’ha de fer constar als estatuts socials
  2. Tipus de socis
  3. Socis comuns
  4. Socis de treball
  5. Socis col•laboradors
  6. Socis temporals
  7. Socis excedents
 2. El pas de treballador a cooperativista: l’admissió com a soci
  1. Requisits necessaris
  2. Fases
 3. La baixa de soci
  1. Introducció
  2. Baixa voluntària
  3. Baixa obligatòria
  4. Baixa disciplinària per expulsió
  5. Efectes econòmics de la baixa

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Integració del Treballador com un Soci”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *